Курсове


МЕХАНИК АВТО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Обучението включва теория и практика. Осигурени са съвременни обучаващи технологии, учебни материали и помагала за всеки курсист. Курсът завършва с полагане изпит по теория и практика.

Необходими документи за записване:

- Молба (по установен образец) за приемане за обучение;
- Документи за завършено образование
- Медицинско свидетелство;
- Лична карта;
- Снимка - 2 бр;

ВОДАЧИ НА ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ

Кандидатите се запознават с инструкцията за безопасност при обработка на товарите, безопасната експлоатация на техническото оборудване и организацията на процесите в складови помещения. В програмата са заложени практически упражнения.Необходими документи за записване:

- Молба (по установен образец) за приемане за обучение;
- Документи за завършено образование
- Медицинско свидетелство;
- Лична карта;
- Снимка - 2 бр;

КРАНИСТИ

Обучението включва теория и практика - управление на кран. Осигурени са съвременни обучаващи технологии, учебни материали и помагала за всеки курсист. Курсът завършва с полагане изпит по теория и практика. На успешно преминалите обучението се издава медународно признат документ, издаден от от ГД на ИДТН.

Необходими документи за записване:

- Молба (по установен образец) за приемане за обучение;
- Документи за завършено образование
- Медицинско свидетелство;
- Лична карта;
- Снимка - 2 бр;

ПЪТНО СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ (багер,валяк)


Курс за машинист на пътно строителни и управление на машини, багер, фадрома , челен товарач вибрационен валяк и други се организира по наредба на МОН за професионално образование и обучение. Успешно завършилите курса, получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа за работа в Европейския Съюз.

Необходими документи за записване:

- Молба (по установен образец) за приемане за обучение;
- Документи за завършено образование
- Медицинско свидетелство;
- Лична карта;
- Снимка - 2 бр;

ТРАКТОРИСТ И КОМБАЙНЕР


Завършилите курса на обучение да придобият необходимите специализирани знания за самостоятелна работа с основните колесни и верижни трактори и аграгатираните към тях работни машини.

Цел на обучението:

Да се усвоят необходимите знания за подготовката на тракторите и работните машини за основните технологични операции;

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони от м. Септември до м Май.

Изпитите се провеждат пред представител на КТИ - контролно техническа инспекция.

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони от м. Септември до м Май.

Изпитите се провеждат пред представител на КТИ - контролно техническа инспекция


Необходими документи за записване:

- Молба (по установен образец) за приемане за обучение;
- Документи за завършено образование
- Медицинско свидетелство от личен лекар и психо диспансер;
- Kопие на лична карта и шофьорска книжка;
- Снимка - 2 бр.+ снимка записана на електронен носител;

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ


Ако сте нови в яхтинга и искате да се занимавате с мореплаване, било то с ветроходни или моторни яхти – Автошкола „НИКОЛОВ“ Ви представя Курсове за капитани на морски плавателни съдове до 40 БТ. Ако сте любител или искате да се занимавате професионално с яхтинг ще ви насочим към правилните курсове и лицензи, които трябва да изкарате за да покривате всики изисквания и стандарти в световната яхтена и чартърна индустрия.Курсовете за придобиване на капитанско право и самият финален изпит се провеждат в Русе. В специално оборудваните кабинети курсистите имат възможността да се учат и практикуват знанията си в областта на навигация, работа с въжета, боравене с техническото оборудване на яхтата: радиостанции, радар, ИНМАРСАТ, АЙС и др., обслужване на двигателя, тренинг на техниката “Човек зад борда”/ Man over board и др.

Необходими документи за записване:

- Навършени години за започване на курса 18;
- лична карта;
1. Изпита се състои от тест: Правилник за плаване по река Дунав - 30 въпроса - оценка „ДА“ , при допуснати не повече от 3 грешки:
2. Тест по другите дисциплини, включени в обучението - 20 въпроса - оценка „ДА“ , при допуснати не повече от 4 грешки;
3. Практика - Гребане;

ЗАВАРЧИЦИ


Обучението се извършва по индивидуални програми, одобрени от Международния институт по заваряване и НАПОО съгласно БДС ЕN 287 (респективно БДС EN ISO 9696 и БДС EN 1418

Завършилите успешно курса получават национални и/или международни дипломи за квалификация на заварчик, които са валидни в целия свят.

На получилите международни дипломи се дава възможност за реализация в страните от ЕС и света.

Необходими документи за записване:

- Молба (по установен образец) за приемане за обучение;
- Документи за завършено образование
- Медицинско свидетелство;
- Лична карта;
- Снимка - 2 бр;


ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Английски език


Английски език - ниво А1 Обучение за постигане на ниво комуникативна компетентност А1 според еврпейската езикова рамка...

Английски език - ниво А2 Обучение за постигане на ниво комуникативна компетентност А2 според еврпейската езикова рамка...

Английски език - ниво В1 Обучение за постигане на ниво комуникативна компетентност В1 според еврпейската езикова рамка...

Румънски език


Румънски език - ниво А1 Обучение за постигане на ниво комуникативна компетентност А1 според еврпейската езикова рамка...

Румънски език - ниво А2 Обучение за постигане на ниво комуникативна компетентност А2 според еврпейската езикова рамка...

Румънски език - ниво В1 Обучение за постигане на ниво комуникативна компетентност В1 според еврпейската езикова рамка...Курсове с ваучери от бюрото по труда

ЦПО към Николов 2011 ЕООД предлага обучение по следните професии и специалности:

1.Професия -"Продавач - консултант" Код на професия: 341020
1.1Специалност - "Продавач - консултант" Код на Специалност: 3410201

2.Професия - "Сътрудник в бизнес - услуги" Код на професия:345040
2.2 Специалност - "Бизнес - услуги" Код на Специалност:3450401

3.Професия - "Касиер" Код на професия:345060
3.3 Специалност - "Касиер" Код на Специалност:3450601

4. Професия - "Офис Мениджър" Код на професия:346010
4.4 Специалност - "Бизнес Администрация" Код на Специалност:3460101

5. Професия - "Техник по транспортна техника" Код на професия:525010
5.5 Специалност - "Автотранспортна техника" Код на Специалност:5250101

6. Професия - "Техник по транспортна техника" Код на професия:525010
6.6 Специалност - "Пътно - строителна техника" Код на Специалност:5250102

7.Професия - "Монтьор на транспортна техника" Код на професия:525020
7.7 Специалност - "Автотранспортна техника" Код на Специалност:5250201

8.Професия - "Монтьор на транспортна техника" Код на професия:525020
8.8Специалност - "Пътностроителна техника" Код на Специалност:5250202