Автокурсове
КАТЕГОРИИ: АМ, А1, А2, А, В1, В, В автоматик, ВЕ, С1, С, СЕ, D, D1

Категория - AM


Мотопеди със работен обем на двигателя до 50 куб.см. и максимална конструктивна скорост не по-висока от 45 км./ч.

Курсът се състои от две части:

• теоретична, която се провежда от квалифициран преподавател в лицензиран за тази цел кабинет, в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 32 учебни часа.
• курса по практика се състои от 10 учебни часа по управление на мотопед на полигон и в градски условия.

Документи за записване:

- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;
- Навършени години за започване на курса – 15 години и 11 месеца.

Категория - A1


Мотоциклети – двуколесни пътни превозни средства с кош или без кош, които имат двигател с работен обем над 50 куб. см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг, както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост надвишава 45 км/ час;

Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от подкатегория "А1" има право да управлява мотоциклетс работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см

Курсът се състои от две части:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 40 учебни часа.
• курса по практика се състои от 20 учебни часа по управление на мотоциклет на полигон и градски условия.

Документи за записване:

- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;
- Навършени години за започване на курса – 15 години и 9 месеца.

Категория - A2


Мотоциклети – двуколесни пътни превозни средства с кош или без кош, които имат двигател с работен обем над 400 куб. см. Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от подкатегория "А2" има право да управлява мотоциклет с работен обем на двигателя не повече от 600 куб.см

Курсът се състои от две части:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 4 учебни часа.
• курса по практика се състои от 20 учебни часа по управление на мотоциклет на полигон и градски условия.

Документи за записване:

- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;
- свидетелство за правоуправление;
- Навършени години за започване на курса – 18 години

Категория - A


Курсът се състои от двечасти:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 4 учебни часа.

• курса по практика се състои от 20 учебни часа по управление на мотоциклет на полигон и градски условия.

Документи за записване:

- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр.;
- Навършени години за започване на курса – 24 или 2 години стаж от категория „А2“

Категория - B1


Видимо малка кола (до 550 кг. маса без товар), без ограничение в кубиците. Притежателят на категория B1 взима категория Bпри навършени години само с полагане на изпити. Целта на курса е курсистът да започне обучението по-рано, в удобно за него време, навършвайки 16 годинии 9 месеца. Завършилите при нас категория "В1" , навършвайки 17 год. и 9 месеца се явяват на теоритичен и практически изпит и придобиват категория "B" без да плащат курс, както и ползват отстъпки за категории "А1", "A2", "BE", "С1", "C"

Курсът се състои от две части:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка.Продължителноста на учебните заняития е 40 учебни часа.

• курса по практика се състои от 31 учебни часа по управление на автомобила в градски и извън градски условия.

Документи за записване:

- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр.;
- Навършени години за започване на курса - 16 години и 9 месеца.

Категория - B


Автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг. и броят на местата им за сядане без мястото на водача, не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

Курсът се състои от двечасти:

• теоретично обучение, което  се провежда от квалифициран преподавател в лицензиран за тази цел кабинет, в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителността на учебните заняития е 40 учебни часа.

• обучението по практика се състои от 31 учебни часа по управление на автомобила в градски и извън градски условия, съгласно установените нормативни документи. Часовете по практика се провеждат в удобно за вас време.

Документи за записване:

- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;
- Навършени години за започване на курса – 17 години и 9 месеца.


Категория - B автоматик


Автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг. и броят на местата им за сядане без мястото на водача, не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

Курсът се състои от две части:

• теоретично обучение, което се провежда от квалифициран преподавател в лицензиран за тази цел кабинет, в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителността на учебните заняития е 40 учебни часа.
• обучението по практика се състои от 31 учебни часа по управление на автомобила в градски и извън градски условия, съгласно установените нормативни документи. Часовете по практика се провеждат в удобно за вас време.

Документи за записване:

- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;
- Навършени години за започване на курса – 17 години и 9 месеца.

Категория - BE


Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато:

а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг;
б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

Курсът се състои от :

• курса по практика се състои от 12 учебни часа по управление на автомобил с ремарке в градски условия и полигон. Часовете по практика се провеждат в удобно за вас време.

Документи за записване:

- свидетелство за правоуправление от категория В;
- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;
- Навършени години за започване на курса – 18 години.

Категория - C1


Позволява управлението на Автомобил с Маса от 3 500 кг до 7 500 кг., включително и ремарке до 750 кг.

Курсът се състои от две части:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 14 учебни часа.
• курса по практика се състои от 20 учебни часа по управление на автомобила в градски условия.

Документи за записване:

- свидетелство за правоуправление от категория В;
- удостоверение за психологическа годност;
- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;
- Навършени години за започване на курса - 18 години

Категория - C


Автомобили, чиято максимално допустима маса надвишават 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Курсът се състои от две части:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 14 учебни часа.
• курса по практика се състои от 20 учебни часа по управление на автомобила в градски условия.

Документи за записване:

- свидетелство за правоуправление от категория В;
- удостоверение за психологическа годност;
- диплом за завършено основно образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;
- Навършени години за започване на курса - 18 години

Категория - CE


Автомобили, чиято максимално допустима маса надвишават 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса повече от 750 кг.

Курсът се състои от две части:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 4 учебни часа.
• курса по практика се състои от 16 учебни часа по управление на автомобила в градски условия и полигон. Часовете по практика се провеждат в удобно за вас време.

Документи за записване:

- Свидетелство за правоуправление от категория „C” и 1 година от датата на придобиването и;
- диплом за завършено образование;
- лична карта;
- снимка – 1бр;

Категория - D


Водач с правоспособност за управление на МПС от категория „D“ има право да управлява автомобил, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория „D“ се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.

Курсът се състои от две части:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 6 учебни часа.
• курса по практика се състои от 16 учебни часа по управление на автомобила в градски условия.

Документи за записване:

- свидетелство за правоуправление от категория „C” и 2 години от датата на придобиването и;
- диплом за завършено образование;
- удостоверение за психологическа годност;
- лична карта;
- снимка – 1бр;

Категория - D1


Категория D1 ви позволява да управлявате автомобили, предназначени за превоз на пътници с над 8 седящи места (без мястото на шофьора) , но не повече от 16 места за сядане. Към тях шофьорът има право да прикачи ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Изисквания: За да започнете курс за придобиване на шофьорска книжка за тежкотоварни автомобили и камиони – категория D1 вие трябва:

• Да сте навършили 21 години.
• Да притежавате книжка за управление на МПС от категорията C от поне една година.
• Да имате завършено минимум основно образование.

Курсът се състои от две части:

• курса по теория се провежда в кабинет в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителноста на учебните заняития е 6 учебни часа.
• курса по практика се състои от 16 учебни часа по управление на автомобила в градски условия.

Документи за записване:

- свидетелство за правоуправление от категория „C” и 2 години от датата на придобиването и;
- диплом за завършено образование;
- удостоверение за психологическа годност;
- лична карта;
- снимка – 1бр;

Опреснителни часове


Опреснителни часове за всички които имат документ за правоспособност, но не се чувстват сигурни на пътя. Преподавател по кормуване ще Ви помогне да утвърдите знанията си. Ще шофирате в удобно за Вас време с учебен автомобил. Имате възможност за избор на автомобил от авто-парка на школата. Няколко полезни съвета за безопасно кормуване:


1. Нагласете седалката си така, че при натиснат докрай педал на съединителя кракът да не е напълно изпънат в коляното.
2. Воланът трябва да се настрои така, че ръцете да не са напълно изпънати в лактите.
3. Коланът се наглася така, че да минава в областта на лопатката между рамото и врата.
4. След поставянето на колана той трябва да се пристегне с ръка, като между него и тялото не трябва да има „препятствия“ (тока на колан, мобилен телефон и т.н.).
5. При шофиране кормилото се държи в позиция, съответстваща на положението на стрелките на часовника 9 и 15 часа.
6. При заобикаляне на препятствие гледайте в посоката, в която искате да отиде колата, а не към обекта, който заобикаляте.

Възстановяване на точки


Допълнително обучение за възстановяване на контролни точки. Позволява възстановяване на 13 (или 1/3 от общия брой) контролни точки. Обучението може да бъде извършено веднъж на 12 месеца от последното явяване.


Необходими документи за записване:

- шофьорска книжка;
- контролен талон (акт);
- лична карта;

Професионална компетентност


„Квалификационна карта на водача” или така наречената „Професионална компетентност” е нов НАРЕДБА 41 от 04.08.2008( Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива вид обучение предназначено за водачите, които превозват Пътници или Товари. 2003/59/ЕО на Европейския парламент. ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ!!! Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1; С1+Е; С; С+Е; D1; D1+E; D; D+E, както и тези, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.


ОБУЧЕНИЕ:
Обучението е НАЧАЛНО или ПЕРИОДИЧНО и се състои от две части -теоретична и практическа.

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

1. На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
- С ; С+Е- след 10.09.2009г.
- D ; D+Е- след 10.09.2008г.

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ:
1. На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

- С ; С+Е- преди 10.09.2009г.
- D ; D+Е- преди 10.09.2008г.

КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС (DRIVER QUALIFICATION CARD)

Обучението и картата, която е издадена от съответната „Регионална Дирекция-ДАИ” имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването и, всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението, Учебния център издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което изчакват изработката на самата карта.


Курсове ADR, ADR - консултант


Курсът за водачи, превозващи опасни товари може да бъде:


  • - Основен – за превоз на пакетирани опасни товари, включително газ пропан бутан в бутилки;
  • - Превоз на вещества в цистерни – горива, химически вещества и др.;
  • - Превоз на вещества от клас 1 – превоз на взривоопасни товари /динамит, тротил, фойерверки/.

В зависимост от вида на товара, който се превозва обучението може да бъде с продължителност от три, четири и пет дни.

Преминалите обучение полагат теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

На успешно положилите изпит се издава АДР свидетелство за водач, превозващ опасни товари от Министерство на транспорта за период от пет години. Преди изтичане на петгодишния период водачът е длъжен да премине опреснителен курс, така че АДР свидетелството в деня на изпита да е валидно. В случай, че свидетелството е изтекло кандидатът трябва отново да придобие правоспособност.

Записването за курс за превоз на опасни товари се извършва в методическия отдел на Учебния център с копие на свидетелство за управление на МПС преди започването на курса. За тези, които опресняват АДР свидетелството представят и негово копие.

Вид на курса

Норматив

1. Основен курс

18 учебни часа

2. Превоз на опасни товари в цистерни

12 учебни часа

3. Превоз на взривни вещества и изделия

8 учебни часа

4. Превоз на радиоактивни материали

8 учебни часа

Пакет 1+2+3

38 учебни часа