Курсове

Центрове за професионално обучение:
Теоретична и практическа подготовка за шофьорски курсове за всички категории
Теоретична и практическа подготовка на Механици авто траспортна техника...
За мотокаристи обучения и тренинги за работа с мотокари и електрокари...
Придобиване на правоспособност за упражняване на професията по управление на кранове...
За управление и работа с багер, фадрома, грейдер, скрепер, булдозер, асвалтополагаща машина и ...
Обучения и тренинги за придобиване на правоспособност на категория ТВК-З - даваща право за ...
Организираме курсове за речни и морски капитани...

Обучение за придобиване на необходимите знания и практически умения за работа в областта на ...

Обучение за постигане на ниво комуникативна компетентност...